Email: info@hulaak.com

Return Policy


Return Policy.

  • If don’t need this product click on Return.
  • Return को लागि रिटर्नको कारण लेख्नुहोस्
  • तपाईको ब्यांक एकाउन्ट सहित फ्रम भर्नुहोस्
  • हाम्रो ग्राहक सेवा केन्द्र बाट सम्भव भए सम्म छिट्टै सम्पर्क गरेर लिन आउनु हुनेछ अथवा तपाइको नजिकैको हबमा छोड्न सक्नु हुनेछ
  • अब तपाइको सामान  फिर्ताको लागि प्रक्रिया पुरा हुन्छ
  • हामि तपाइको सामानको सम्पूर्ण रकम ब्यांक मार्फत फिर्ता गररिदिनेछौ
  • फिर्ता रकम हाम्रो हबमा सामान आएको १/२ दिन भित्र पाउनु हुनेछ
  • सामान रिटर्न गर्दा प्रयोग नगरेको हुनु पर्नेछ
  • सामानको स्टिकर अथवा बिल/ अनिवार्य राख्नुपर्नेछ
  • र यसरि तपाइको अनलाइन शपिंगलाइ हामि सहजीकरण गर्नेछौ

Hulaak online shopping  For All Time.  Thankyou for comming up